หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 
 
14/08/2561 10:38:37
แบบฟอร์ม ใบเบิก แยกประเภท2561 สำหรับ รพ.
แบบฟอร์ม ใบเบิก แยกประเภท2561 สำหรับหน่วยงานในโรงพยาบาล     
03/08/2561 15:31:56
แบบฟอร์ม ใบเบิก แยกประเภท2561
แบบฟอร์ม ใบเบิก แยกประเภท สำหรับ รพสต     
03/08/2561 15:30:25
แบบฟอร์ม นำส่งใบเบิก
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความนำส่งใบเบิก สำหรับ รพสต     
31/07/2561 14:07:31
บัญชีรายการ แยกหมวด ตามประเภทวัสดุ
บัญชีรายการ แยกหมวด ตามประเภทวัสดุ เช่น ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุเภสัชกรรม     
26/07/2561 10:31:38
บัญชียาโรงพยาบาลเสลภูมิ
บัญชียาโรงพยาบาลเสลภูมิปรับปรุง มิ.ย. 2561     
24/11/2560 09:44:57
แบบฟอร์มเบิกวัคซีน ว.3/1 พ.ศ.2560
แบบฟอร์มเบิกวัคซีนสำหรับ รพสต.และจุดบริการ     
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8