หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  โปรแกรมบริหารงานบุคคล
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ภายในปี 2560
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 
 
กิจกรรมเด่น
08/02/2560 09:42:51
ภญ.คนเก่งคว้ารางวัลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จาก ป.ป.ช.
ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเสลภูมิ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ...
08/02/2560 09:39:56
หลวงตาแลและคณะญาติธรรมร่วมกันบริจาคสมทบจำนวน กว่า 4 แสนบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ต้อนรับ พระครูอุดมวิจารณ์ วัดเทพศิรินทราวาส คุณยายทองอินทร์ ...
11/01/2560 14:39:08
เยี่ยมขอพรปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ออกเยี่ยมขอพรปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณ และหัวหน้าส่วนราชการ ในเขตอำเภอเสลภูมิ
11/01/2560 14:27:56
พิธีมอบโล่รางวัล จนท.ดีเด่น
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลสภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และรางวัล แก่บุคลากร /หน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2559 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย
11/01/2560 14:12:53
โครงการเปลี่ยนความโทมนัส ให้เป็นพลัง
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมมอบผ้าห่ม ให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ตามโครงการ “ เปลี่ยนความโทมนัส ให้เป็นพลัง ” โดยทำการมอบผ้าห่มให้ผู้ป่วยที่ยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จำนวน 50 ราย ในวันที่ 27 - 3...
 
 
 
 
กระดานข่าว ล่าสุด
0006 “รวมพลัง ช่วยเหลือชาวเกษตรกร” สุวรรณี สุ.. [18 พ.ย. 2559]
0005 การฝากครรภ์ แม่มือใหม่ [20 เม.ย. 2559]
0004 สอบถามอาการของโรค แม่น้องนาย [3 มี.ค. 2559]
0003 กายออกกำลังกายของผู้ป่วยหอบหืด คุณแม่ [15 ธ.ค. 2558]
0002 ขั้นตอนการรักษาโรคของทางโรงพยาบาล แม่ดา [3 ธ.ค. 2558]
0001 ทดสอบ webboard ณัฐพัชร์ [9 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
15/02/2560 14:13:00
ขอเชิญร่วมประมูลจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รพ.เสลภูมิ ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลใช้สถานที่ร้านค้าสวัสดิการ ความกว้าง 3 เมตร จำนวน 4 ห้อง
1.อาหารประเภทเส้น
2.ประเภทข้าวราดแกง ของหวาน
3.ประเภทลาบ ส้มตำ อาหารอีสาน
4.ประเภทอาหารต...
14/09/2559 11:33:43
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
28/06/2559 14:49:35
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง ปรับอัตราค่าธรรมเนียม/บริการ
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง ปรับอัตราค่าธรรมเนียม/บริการ
28/06/2559 14:48:16
ประกาศ โรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง การส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจทางห้องปฎิบัติการ
ประกาศ โรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง การส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และตรวจทางห้องปฎิบัติการ
28/04/2559 13:54:50
ขอความร่วมมือค้นหาผู้สูงวัยฟันดี
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือในการค้นหาผู้สูงวัยฟันดีวัน 80 ปี และ 90 ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนยกย่องผู้สูงวัยให้เป็นแบบอย่างของผู้ที่ดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีตลอดชีวิต รวมทั้งรณรงค์สร้างกร...
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
03/02/2560 17:00:31
ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดฯ (แก้ไข)
เรียน ท่านผู้สนใจ
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 นั้น ขอชี้แจง ตาม (ข้อ 8.) กำหนดขายทอดตลาดสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุด ณ โรงพยาบาลเสลภูมิ คือ *** วันจันทร์ที่ 6 กุมภา...
25/01/2560 10:16:09
ประกาศจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง "การจำหน่ายสิ่งก่อสร้างเก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด"
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดท้ายนี้

จาก งานพัสดุ
31/10/2559 14:11:50
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์
ดาวน์โหลดท้ายนี้
31/10/2559 14:04:04
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลและระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘:๓๐ น.- ๑๖:๐๐ น.
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด เอกสารสอบราคาได้ท้ายนี้
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ

ขออภัย !!.. ยังไม่มีรายการใด ในหมวดนี้

 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คลิก)
 
 
  3 ธ.ค. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-3 , 043-533717-8