หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง กระดานสนทนา
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  โปรแกรมบริหารงานบุคคล
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นโรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ ภายในปี 2560
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 
 
กิจกรรมเด่น
19/04/2560 10:27:55
สงกรานต์ ประจำปี 2560
วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์หมอชีวก โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงพย...
19/04/2560 09:35:34
ข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559
วันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 5 นางปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ เข้ารับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ปร...
18/04/2560 14:23:05
เยี่ยมชมเครื่องมือทางการแพทย์
วันที่ 18 เมษายน 2560 คุณสายสถิตย? สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บุตรชายคุณแซม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมด้วยทีมปัญญาพล ปิ่นกาญจนไพบูลย์ เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ และชมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คุณแซมได้เคยบร...
28/03/2560 09:47:24
วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.แห่งชาติ) อำเภอเสลภูมิ ปี2560
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมพิธีเปิดงาน วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ(วัน อสม.แห่งชาติ) อำเภอเสลภูมิ โดยมี นาย...
16/03/2560 09:01:09
นพ.อุปทิน รับรางวัลคนดีศรีสวน รุ่น90(94)
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด รับรางวัลคนดีศรีสวน รุ่น90(94)นักเรียนเก่า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักงานก.พ.พ.ศ.2559
2. ผู้บริหารโรงพยาบ...
 
 
 
 
กระดานข่าว ล่าสุด
0006 “รวมพลัง ช่วยเหลือชาวเกษตรกร” สุวรรณี สุ.. [18 พ.ย. 2559]
0005 การฝากครรภ์ แม่มือใหม่ [20 เม.ย. 2559]
0004 สอบถามอาการของโรค แม่น้องนาย [3 มี.ค. 2559]
0003 กายออกกำลังกายของผู้ป่วยหอบหืด คุณแม่ [15 ธ.ค. 2558]
0002 ขั้นตอนการรักษาโรคของทางโรงพยาบาล แม่ดา [3 ธ.ค. 2558]
0001 ทดสอบ webboard ณัฐพัชร์ [9 พ.ย. 2558]
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
04/04/2560 11:00:39
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
30/03/2560 10:59:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
27/03/2560 09:56:36
บัญชีรายการครุภัณฑ์ขายทอดตลาด
รายการครุภัณฑ์ที่ประกาศขายทอดตลาด ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

จาก.. งานพัสดุ
27/03/2560 09:11:25
ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด
เรียน ผู้สนใจ
ด้วยโรงพยาบาลเสลภูมิ จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพจำนวน ๕๓๑ รายการ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

งานพัสดุ
20/03/2560 09:15:24
ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเ็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
 
 
 
 
จัดซื้อ จัดจ้าง / ประกวดราคา
21/04/2560 14:19:11
เอกสารประกอบการยื่นซองสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๖๐
ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ ท้ายนี้
21/04/2560 14:14:37
รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย
ดาวน์โหลดได้ท้ายนี้

งานพัสดุ
21/04/2560 14:09:26
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย
โรงพยาบาลเสลภูมิ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย - กำหนดยื่นซองสอบราคา 20 เมษายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ท้ายนี้

งานพัสดุ
24/02/2560 14:32:00
แบบใบเสนอราคาสอบราคา
 
 
 
 
 
พ.ร.บ. / ระเบียบ / ประกาศ / อื่นๆ

ขออภัย !!.. ยังไม่มีรายการใด ในหมวดนี้

 
 
 
 
 
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน คลิก)
 
 
  3 ธ.ค. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-3 , 043-533717-8