ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผู้ป่วย,กางเกงผู้ป่วย,ผ้าถุงผู้ป่วย,ผ้าปูเตียง)

ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อผู้ป่วย,กางเกงผู้ป่วย,ผ้าถุงผู้ป่วย,ผ้าปูเตียง)