ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจัดซื้อถังขยะแบบเหยียบด้วยเท้าแบบมีล้อ

จัดซื้อถังขยะแบบเหยียบเปิดด้วยเท้าแบบมีล้อ ขนาด 28x39 ซม. จำนวน 35 อัน