ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศเรียกใช้บัญชีสำรองสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

เรียกใช้บัญชีสำรองสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา