ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี