ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2.ตำแหน่ง จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์
3.ตำแหน่ง จพ.บัตรรายงานโรค
4.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
5.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
6.ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน