ข่าวกิจกรรม

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559

วันที่ 1 เมษายน 2559 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2559 โดยประกอบพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ในปีนี้ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นข้าราชการดีเด่นประเภทอำนวยการระดับสูง
และหลังจากเสร็จพิธี คณะเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ก็เดินทางไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและกราบสักการะพระแก้วมรกต ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นสิริมงคล