ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ดีเด่น 58

วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ.ห้องประชุมอาคารอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้ารับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2558 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รางวัลนี้เป็นรางวัลที่สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย มอบให้ผู้บริหารโรงพยาบาล ที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป โดยมอบเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดี
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเสลภูมิโดยการนำของทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้ายแผนงาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ โดยการนำของนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ที่เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน ร่วมแสดงความยินดี