ข่าวกิจกรรม

ศปสอ.ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และคณะเจ้าหน้าที่ ศปสอ.เสลภูมิ ให้การต้อนรับ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 , นพ.อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 , นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5โดยมีนายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ นำเสนอบรรยายสรุปการดำเนินงาน และ ดร.จุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ นำเสนอนโยบายเร่งรัด (3หมอ และ 30 บาทรักษาปฐมภูมิทุกที่) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ และหลังจากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ เดินทางไปยัง รพ.สต.นาเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนิน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
มณเฑียร บุญพันธ์ ภาพ // ภัควิภา พลเยี่ยม ข่าว