ข่าวกิจกรรม

ประชุมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับงานวิชาการโรงพยาบาลเสลภูมิ จัดประชุม วิชาการ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ใน จนท หน่วยงานสนับสนุน ของ รพ วันที่ 29-30 ตุลาคม และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ในบุคลากรทางการแพทย์ทุกหน่วย วันที่ 2-3 พ.ย