ข่าวกิจกรรม

คัดกรองโรคมือเท้าปากในเด็ก

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่การระบาดและควบคุมโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้ออกให้ความรู้และคัดกรองโรคมือเท้าปากในเด็ก ที่โรงเรียนสหมิตรพิทยา หลังจากที่เกิดการระบาดของโรคมือเท้าปากในเด็กเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2563ที่ผ่านมา และต่อมาเมื่อวันที่ 26 ต.ค.2563 โรงเรียนดังกล่าวได้ประกาศหยุดเรียนในระดับชั้นอนุบาลแล้ว เพื่อทำความสะอาดและเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อของโรค แต่ยังคงเปิดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา ดังนี้นเจ้าหน้าที่การระบาดและควบคุมโรค จึงได้เข้าให้ความรู้และช่วยคัดกรองเด็กเพื่อให้ความรู้การเกิดโรคและวิธีการเฝ้าระวังต่อไป