ข่าวกิจกรรม

วันปิยมหาราช 2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ โดยมีนายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อแสดงออกความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในงานมีพิธีการถวายบังคม พิธีวางพวงมาลา และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหน่วยงานส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเสลภูมิ ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้โรงพยาบาลเสลภูมิได้จัดทีมหน่วยปฐมพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสุขภาพสำหรับผู้มาร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย