ข่าวกิจกรรม

โครงการ FR 24 ชั่วโมง

วันที่ 18 -20 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดมีพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR 24 ชม.)" ซึ่งสนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเสลภูมิ