ข่าวกิจกรรม

โครงการสมุนไพรใกล้ตัว ผักสวนครัวปลอดสารพิษ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 งานการแพทย์แผนไทย รพ.เสลภูมิ ร่วมออกให้ความรู้ด้านสมุนไพรกับชุมชน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 “โครงการสมุนไพรใกล้ตัว ผักสวนครัวปลอดสารพิษ” ณ บ้านสนามม้า ต.ขวัญเมือง ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเสลภูมิ