ข่าวกิจกรรม

สะสมพลังจิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทยนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “KM ฮักแพงจึงแบ่งปัน” โดยจัดอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ และนักเรียนฝึกทักษะชีวิตจากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ในเรื่อง” การสะสมพลังจิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”โดยแบ่งเนื้อหาการอบรม ออกเป็นการบรรยาย ในหัวข้อจุดประสงค์และประโยชน์ที่ได้จากการทำสมาธิ อาการกริยาและสิ่งต่อต้านสมาธิ กลอุบายในการกำจัดสิ่งต่อต้านสมาธิและฝึกปฏิบัติวิธีการทำสมาธิ การนั่งสมาธิ การเดินจงกลม โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก ทีมงานสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 83 ร้อยเอ็ด ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถพัฒนาสมาธิจิต อันจะเป็นผลดีต่อการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน