ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับนักศึกษาพยาบาล

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มการพยาบาล ให้การปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม (Elective) จากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปฏิบัติในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -10 มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ