ข่าวกิจกรรม

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วย นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนายจุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ทันตแพทย์ ทันตบุคากร ผู้บริหารและบุคาลกรสาธารณสุข ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อสม.ตลอดทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรม โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวน 1278 ราย
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญจัดทำโรงทานแก่ผู้มารับบริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก