ข่าวกิจกรรม

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ,มณฑททหารบก ร่วมฟื้นฟูอุทกภัยร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ,นายจุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมฟื้นฟูอุทกภัยร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี ๒๕๑๔ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมณฑลทหารบกที่ ๒๗ ณ โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พญ.ลักษณะพรรณ เจริญวิศาล รังสีแพทย์/อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวรายงาน และนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูภัยน้ำท่วมด้านการแพทย์ ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาโรคเด็ก โรคผิวหนัง ตรวจอัลตราซาวด์ คัดกรองมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี และมอบอุปกรณ์การศึกษา