ข่าวกิจกรรม

ผกอ.รพ.เสลภูมิ เข้ารับรางวัลพระกินรี ประจำปี 2559

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญสส. ประดิษฐานไว้ประจำโล่รางวัล "พระกินรี"เพื่อเป็นสิริมงคล แก่นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ซึ่งได้รับเลือกเป็นบุคคลแบบอย่าง คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท รางวัล "พระกินรี"ประจำปี 2559 จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานพิธี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ