ข่าวกิจกรรม

สสจ.ขอนแก่นศึกษาดูงาน

วันที่ 27 กันยายน 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย จนท.งานสารสนเทศทางการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลเวียงเก่า โรงพยาบาลโนนศิลา โรงพยาบาลโคกโพธิ์ชัย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาโปรแกรมพัฒนาบุคลากร รพ.เสลภูมิ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมขององค์กร