ข่าวกิจกรรม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว.บ้านนาแพง

วันที่ 4 มกราคม 2559 นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะแพทย์ ,ทันตแพทย์, พยาบาล ,เจ้าหน้าที่CUP เสลภูมิ, หน่วยงานต่างๆในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาแพง หมู่ที่ 6 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ รับบริการด้านทันตกรรมจากทันตแพทย์ พร้อมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของหน่วยราชการต่างๆ