ข่าวกิจกรรม

แฟนซีสีสัน ฮักกัน ตลอดไป

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 20.00 น.ที่เวทีเอนกประสงค์ สวนสุขภาพ สระศาลาลอย หน้าโรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ร่วมสังสรรค์ปีใหม่กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมทั้งร่วมกันประกาศอัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลเสลภูมิ ได้แก่ “สามัคคี มีวินัย จิตใจบริการ กระบวนการคุณภาพ