ข่าวกิจกรรม

ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยนายนพดล สาสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ และกำจัดวัชพืช หนองฮีนอก บ้านท่าไคร้ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด