ข่าวกิจกรรม

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.ดีเด่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือก สสอ.ดีเด่น ระดับคุณภาพ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ