ข่าวกิจกรรม

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ทีมสหวิชาชีพ รพ.เสลภูมิ นำทีมตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยมียอดนักศึกษาที่เข้ารับบริการทั้งหมดกว่า 1,400 คน