ข่าวกิจกรรม

วันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่คลินิกยาเสพติด ,งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน พร้อมด้วยคณะทำงาน to be mumber one ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ