ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 11 เมษายน 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เสลภูมิ ณ สวนสุขภาพสระศาลาลอย