ข่าวกิจกรรม

ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาดได้มาตรฐาน HAS โดยเน้นเป้าหมาย สะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety)