ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ให้การต้อนรับ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นางภาวดี เงินหมื่น รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้จิตอาสาในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเครือข่ายของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมรี ณ ห้องประชุมบริรักษ์ เทศบาลตำบลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด