ข่าวกิจกรรม

โครงการผ่าต้อกระจก ปี 2562

วันที่ 19 มกราคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพ เสลภูมิ ร่วมกับกลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ ปี 2562 ทำการคัดกรองต้อกระจก ผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทำการคัดกรองต้อกระจกผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยมีผู้ป่วยที่เข้ารับการคัดกรองต้อกระจก 345 ราย ส่งต่อเพื่อทำการรักษาที่ รพ.ร้อยเอ็ด 97 ราย และรับเข้าการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 อีกจำนวน 176 ราย
ทั้งนี้ รพ.เสลภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัย พร้อมนำโรงทานอาหารเครื่องดื่มมาบริจาคให้ผู้ป่วยและญาติ ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก