ข่าวกิจกรรม

ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเสลภูมิ

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ให้การต้อนรับ นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ ในการที่ติดตามออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอเสลภูมิ ทั้งพร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ในการนี้ รพ.เสลภูมิ มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเสลภูมิ อีกด้วย