ข่าวกิจกรรม

โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ CUP เสลภูมิ จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฯ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์การสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม และเพื่อดูแลประชาชน
ทั้งนี้มีกิจกรรมฝึกอาชีพจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีการตรวจสุขภาพ, ตรวจมะเร็งเต้านม,ตรวจสุขภาพช่องปาก,นวดแผนไทย ,กายภาพบำบัด/จัดทำขาเทียมผู้พิการเคลื่อนที่ และสินค้าOTOP ,บริการตัดผมฟรี ,ศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้น จาก กศน.ต.นางาม , โดยมีผู้เข้ารับบริการ 949 คน