ข่าวกิจกรรม

จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลกลาง และขวัญเมือง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก รพ.เสลภูมิ โดยมีจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน
และในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำทีม รพ.เสลภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง"...ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี" ณ สวนสุขภาพสระศาลาลอย โดยอำเภอเสลภูมิได้ มีการเดินรณรงค์ไปตามเส้นทางรอบสวนสุขภาพสระศาลาลอย และรอบบึงสระยาว และทำความสะอาดผักตบชวา คูคลอง