ข่าวกิจกรรม

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอำเภอยิ้ม

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทุกหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนออกให้บริการประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล และเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและรวดเร็ว