ข่าวกิจกรรม

งานวางศิลาฤกษ์หอระฆัง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์หอระฆังรุ่งอุทัยศิริ ในงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุน สร้างหอระฆังวัดเหนือเสลภูมิ เจ้าภาพโดยนพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
โดย นพ.อุปทิน นพ.อุปทิน เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ว่า "ในโอกาสที่กระผม นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ได้มารับราชการรับใช้ประชาชนคนเสลภูมิ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ครบ ๓๐ ปีในปีนี้ กระผมได้ปวารณารับเป็นประธานกรรมการร่วมเพื่อจัดการทอดกฐิน เพื่อสร้างหอระฆังให้แก่วัดเหนือเสลภูมิ โดยยอดกฐินทั้งหมด บริจาคทั้งสิ้น 1,203,282.50 บาท