ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นพ.บุญมี โพธิสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าทีี่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานผู้ป่วยนอก รพ.เสลภูมิ ซึ่งรพ.เสลภมิ ได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานผู้ป่วยนอก เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล