ข่าวกิจกรรม

ผ่านการประเมินreaccredit ationHA ยาเสพติด

วันนี้ 4 กรกฎาคม 2561 น.พ บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะทำงานยาเสพติด เข้ารับประกาศ กิตติกรรมประกาศผ่านการประเมิน reaccredit ationHA ยาเสพติด ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ที่ โรงแรม แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี