ข่าวกิจกรรม

บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น.ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้รับผิดชอบคลินิกฟ้าใส ร่วมรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ตระหนักถึงภัยร้ายของควันบุหรี่ ภายใต้ สโลแกนที่ว่า “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” ซึ่งในวันที่ 31 พฤษภาคมเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก
โรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นหนึ่งในทุกโรงพยาบาลที่มีความพยายามจะทำให้สังคมปลอดควันบุหรี่ ที่เป็นสาเหตุ ของโรคร้ายที่ยากต่อการรักษาหลายโรค และมุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเลิกสูบบุหรี่ โดยท่านสามารถ ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลเสลภูมิ ในวันและเวลาราชการ
/////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
กาญจน์วจี จตุเทน //ภาพ