ข่าวกิจกรรม

ก้าวไปกับประชา เพื่อสุขภาพของหมู่ชน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเวียงสมัย ประจัญศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางสุวรรณี สุวรรณท้าว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 70,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการให้บริการ ที่อาคารสงฆ์มณเฑียร จากนายสมศักดิ์ วัฒนธิฐาน เจ้าของร้านวัฒนศักดิ์ อำเภอเสลภูมิ
เจ้าของร้านวัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ตนเป็นผู้รับบริการที่โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยเฉพาะแผนกกายภาพบำบัดเพราะตนเป็นโรคหมอนรองกระดูก ไม่เคยเสียค่าบริการนอกจากต้องจ่าย 30 บาทตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ เมื่อมีโอกาสจึงอยากสนับสนุนโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์
อาคารสงฆ์มณเทียร เป็นอาคารที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชน สนับสนุนทั้งเงินค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงินกว่า 40 ล้านบาท พร้อมจะให้บริการประชาชน ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยเปิดบริการเป็นห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 26 ห้อง และแผนกผู้ป่วยเด็กในชั้นล่าง และขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ความสูง 5 ชั้น ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2563 เรามุ่งมั่นว่า จะดูแลประชาชนที่มารับบริการอย่างสุดความสามารถ เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชน
///////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ