ข่าวกิจกรรม

เมื่อเมฆขาว กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า-ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่งห้องพิเศษ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสที่จะเริ่มเปิดบริการ อาคารสงฆ์มณเฑียร โดยได้รับเมตตาจากพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายสุรพร หมายเจริญ เป็นประธานในพิธี ณ.อาคารสงฆ์มณเฑียร โรงพยาบาลเสลภูมิ
อาคารสงฆ์มณเฑียรแห่งนี้ เริ่มก่อสร้างในปี 2556 โดยดำริของนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ที่ต้องการให้ พระภิกษุสงฆ์ และประชาชน มีอาคารผู้ป่วยพิเศษ ให้เพียงพอต่อการบริการ โดยได้รับการสนับสนุนเงินค่าก่อสร้างอาคาร จากคุณบุญเนตร ตันตกิติ์ เจ้าของธุรกิจเครือโรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่ง และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะญาติธรรมของพระครูอุดมวิจารณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบฯรุ่น90 และพ่อค้า-ประชาชน ชาวอำเภอเสลภูมิ อีกเป็นจำนวนเงิน กว่า 8 ล้านบาท ถึงแม้ว่าอาคารสงฆ์มณเฑียรแห่งนี้ จะเริ่มให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561เป็นต้นไป แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย อีกหลายรายการ ก็ยังต้องการศรัทธาจากประชาชน
ท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเสลภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 083-288-4448
//////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ