ข่าวกิจกรรม

เตือนโรคร้ายมากับฝน ผ่านกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นางสุวรรณี สุวรรณท้าว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมประชุมกำนัน –ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสลภูมิ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอเสลภูมิ โดยนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ มอบหมายให้ นายคณพศ นิธิธนาพล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง ทำหน้าที่ประธานการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข ได้แสดงความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน เกี่ยวกับโรคภัยที่ป้องกันได้ ที่มากับฤดูฝน อาทิเช่น โรคหวัด โรคไข้เลือดออก และที่สำคัญคือโรคฉี่หนู หากประชาชนมีอาการเจ็บป่วย สามารถเข้ารับการรักษาเบื้องต้นได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทุกแห่ง โดยฝากให้ผู้นำชุมชนแจ้งความห่วงใยนี้ ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว ///บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว-ภาพ