ข่าวกิจกรรม

จ่ายตรงไม่ต้องทดลองจ่าย เริ่ม 4 พ.ค.61

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางสุวรรณี สุวรรณท้าว พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ.หอประชุมอำเภอเสลภูมิ นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำข้าราชการย้ายมาใหม่ ได้แก่ นายศุภชัย แดงวิบูลย์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสลภูมิ นายจักรพงษ์ เพ็งโสภา ปลัดอำเภอ นางปริษา วงษ์ศรีแก้ว ปลัดอำเภอ และนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ
นางสุวรรณี สุวรรณท้าว ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรมบัญชีกลาง จะเริ่มโครงการ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประชาชน โดยไม่ต้องทดลองจ่าย เพียงแสดงบัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลัก หรือเอกสารแสดงตนอื่นๆเพื่อยืนยันสิทธิในกรณี บุตรที่ยังไม่มีบัตรประชาชน สำหรับ ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญและครอบครัวที่มีสิทธิตามกฎหมาย โดยจะเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
///////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
อุษณีย์ พิมพิลา //ภาพ