ข่าวกิจกรรม

รู้ก่อนป้องกันได้มะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ.หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตตำบลกลาง และตำบลขวัญเมือง ที่มารับยากำจัดพยาธิใบไม้ตับ ตามโครงการตำบลจัดการสุขภาพ แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
นายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ กล่าวว่า โรคมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ป่วยเป็นโรคนี้เป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกินปลาเกล็ด ที่ไม่ได้ผ่านการทำให้สุกด้วยความร้อน
นางทักษพร ทับทิม หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มีประชาชนที่เข้าสู่ขบวนการคัดกรองจากการตรวจอุจจาระ ในเขตตำบลกลางและตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ พบไข่พยาธิ และมารับยาในวันนี้ มีจำนวน 192 คน
////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร//ข่าว-ภาพ