ข่าวกิจกรรม

สงกรานต์ประเพณีธำรง

วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ.อนุสาวรีย์หมอชีวก โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และนางพิจิตรา โพธิ์สนาม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้มีอุปการคุณ ซึ่งกิจกรรมนี้โรงพยาบาลเสลภูมิ ทำต่อเนื่องประจำทุกปี โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีเทศบาลเสลภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีในครั้งนี้ด้วย
ส่วนแผนกผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยทั้งหอผู้ป่วยในชาย และหอผู้ป่วยในหญิง ก็ได้ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม รดน้ำดำหัวผู้ป่วยสูงอายุที่มารับบริการ ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อเวลา 13.00 น.เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ ก็ได้เดินทางไปร่วมรดน้ำดำหัว นายอำเภอเสลภูมิและหัวหน้าส่วนราชการอาวุโส ที่บ้านพักนายอำเภอเสลภูมิ
///////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว//บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ
มณเฑียร บุญพันธ์-อดิสัย บุญพันธ์ // ภาพ