ข่าวกิจกรรม

ก้าวต่อไปเพื่อสุขภาพชาวเสลภูมิ

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น.ณ.ศุนย์บริการคนพิการครบวงจรโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ โดยการนำของทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และขอบคุณนายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ที่มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ นายเดชศักดิ์ โพธิศรี สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีเทศบาลเสลภูมิ และนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิร่วมแสดงความยินดีด้วย โรงพยาบาลเสลภูมิมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไป เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสลภูมิ
////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ