ข่าวกิจกรรม

ทำบุญอุทิศให้หมออุปทิน

วันที่ 3 เมษายน 2561 ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผู้แทนเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะญาติของนายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ โดย รศ.นพรัตน์ รุ่งอุทัยศิริ พี่สาว นางสุวลักษณ์ รุ่งอุทัยศิริ ภรรยา และบุตร ทำบุญถวายผ้าป่า ด้วยศรัทธาจากคณะญาติ เพื่อน และคณะเจ้าหน้าที่ จำนวนเงิน 91,695 บาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้ล่วงลับ โดยพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้พิจารณา ณ.วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ