ข่าวกิจกรรม

พร้อมทุกนาที ถ้าอัคคีมา

วันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มอบหมายให้ เภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสนับสนุนบริการ เป็นประธานการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 เพื่อให้บุคลากรได้ทบทวนแผนการปฏิบัติ หากเกิดอัคคีภัยหรือสาธารณภัยอื่น โดนเน้นไปที่แผนการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้รวดเร็วและปลอดภัยที่สุด โดยจำลองเหตุการณ์เป็นเหตุเพลิงไหม้ในหอผู้ป่วย การอพยพผู้ป่วยจากอาคารสูงอย่างปลอดภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลเสลภูมิ
////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว// บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ