ข่าวกิจกรรม

ผู้ตรวจสาสุข 7 ลงพื้นที่ กำกับนโยบาย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยนายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7 พร้อมทีมผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ ๗ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการ ประจำปี 2561
ภายหลังจากรับฟังรายงานสรุป การดำเนินงานด้านคุณภาพการบริการ( Excellence Service) จากแพทย์หญิงประภัสสร แจ่มนภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการแล้ว นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ได้เสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ในอันที่จะทำให้สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจในการให้บริการจากทางโรงพยาบาล หลังจากนั้น นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ พร้อมด้วยนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้เยี่ยมชมจุดบริการของโรงพยาบาลเสลภูมิ และเยี่ยมผู้ป่วยที่มารับการรักษาตัว
เสร็จแล้วเดินทางลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนาดี อำเภอเสลภูมิ ซึ่งห่างจากตัวอำเภอกว่า 30 กิโลเมตร
//////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ