ข่าวกิจกรรม

หน่วยไตเทียม เสลฯ-เกษตรฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และแพทย์หญิงประภัสสร แจ่มนภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการนำของ นายแพทย์สุพัฒน์พงศ์ สิงห์ยะบุศย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ในโอกาสที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหารจัดการหน่วยงานไตเทียม ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน มาพัฒนาระบบบริหารจัดการ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการฟอกไต ของทั้งสองโรงพยาบาล
///////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว // บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ